Aalsmeerderdijk 648
1435 BX Rijsenhout
T: 06 - 450 814 10
F: 0297-366343


mr. Anke de Wijn
kvk 33293643
Beschermingsbewind meerderjarigen
Juridisch advies / onderzoek

EIGEN KRACHT OUDERS

Kinderen kunnen zwaar onder druk komen te staan door de opvoeding van ouders die pedagogisch onmachtig zijn, ongeïnteresseerd in het belang van het kind zijn en/of een “vechtscheiding” voeren.

De zorgen en het verdriet van de kinderen bepalen hun belevingswereld van het moment. De meeste kinderen zijn bereid en in staat daar informatie over te geven.

Die informatie is belangrijk om te weten om datgene wat nodig is om de kwaliteit van hun leefsituatie te kunnen verbeteren.

Kinderen hebben het recht op te groeien zonder zich zorgen te maken en verdriet te hebben over niet kindeigen zaken, dit is de plicht tot zorg en de juridische verantwoordelijkheid van de ouders (art 1.247 lid 1-3 BW).

Het is een fundamenteel mensen(grond)recht, en daarmee ook een specifiek recht van een kind, het recht om een jeugd te hebben waarin de persoonlijke ontwikkeling niet bedreigd wordt door niet leeftijdsadequate - en individueel onaangepaste leefomstandigheden. Een kind moet kind kunnen zijn.

Wetenschappelijk is vastgesteld dat kinderen vanaf 4 jaar in staat zijn informatie te verschaffen met welke kennis de ouders / hulpverleners hun aanbod van zorg/hulp kunnen optimaliseren. De kinderen zijn in staat om ongecensureerd hun verhaal te doen wanneer er open vragen worden gesteld. Om kinderen uit te nodigen spontaan te kunnen reageren op een vraag over wat, hoe, wie en waar, is onder andere visualisering een goede ondersteuningsmogelijkheid om met kinderen in gesprek te geraken.