Aalsmeerderdijk 648
1435 BX Rijsenhout
T: 06 - 450 814 10
F: 0297-366343


mr. Anke de Wijn
kvk 33293643
Beschermingsbewind meerderjarigen
Juridisch advies / onderzoek

ONKOSTEN & FINANCIËLE AFDOENING

Met de bevestiging van de opdracht worden afspraken gemaakt over de onkosten en de betaling daarvan; afhankelijk van het inkomen en de aard van de opdracht wordt er een contractprijs overeengekomen; ter kennisname van de algemene voorwaarden worden deze met de opdrachtbevestiging meegestuurd. Ingeval het inkomen daartoe aanleiding geeft zal er voor de recht- en adviesprocedure een toevoeging Raad voor Rechtsbijstand kunnen worden aangevraagd.

Het uurtarief is € 100,00 per uur exclusief 7% kantoorkosten, 21% BTW en reiskosten van € 0.40 per kilometer.

De werkzaamheden worden aangevangen na per omgaande betaling van de voorschotnota volgens afspraak. De gewerkte uren worden geregistreerd en ter verantwoording overlegd.