Aalsmeerderdijk 648
1435 BX Rijsenhout
T: 06 - 450 814 10
F: 0297-366343


mr. Anke de Wijn
kvk 33293643
Beschermingsbewind meerderjarigen
Juridisch advies / onderzoek

EIGEN KRACHT KINDEREN

Zolang het kind niet zelfstandig toegang heeft tot de wereld van de volwassenen die de belangen van het kind behoren te beschermen vraagt de stem van het kind om een spreekbuis. Het is van belang dat de mening en gevoelens van het kind op hun eigen wijze in beeld worden gebracht.

Art 3 lid 1 en 2 IVRK heeft rechtstreekse werking in het nationale recht en luidt samengevat: “Het belang van het kind vormt een primaire afweging bij het nemen van maatregelen ter bescherming van het kind, rekening houdend met de rechten en plichten van de ouders.”
Met de bereidheid van een kind om informatie en kennis te verschaffen aan de persoon die bereid is om daarnaar te luisteren dient voorkomen te worden dat het kind een keuze maakt ten aanzien van de juridische beeldvorming van het probleem. Het expliciete belang van het kind dient benadrukt te worden opdat er over het belang van individuele belang van het  kind gesproken kan worden.

IVRK - Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind