Aalsmeerderdijk 648
1435 BX Rijsenhout
T: 06 - 450 814 10
F: 0297-366343


mr. Anke de Wijn
kvk 33293643
Beschermingsbewind meerderjarigen
Juridisch advies / onderzoek


HOME

Vanaf 15 januari 2019 is de advocatenpraktijk van mr Anke de Wijn overgegaan in een praktijk van juridisch advies en onderzoek op het gebied van jeugdbescherming, gezondheidsrecht en bestuursrecht.

het KIND – HET RECHT op een onbedreigde OPVOEDING – SLACHTOFFER?

De (zorg) voor HET RECHT VAN HET KIND vraagt om een optimaal gebruik van de “”EIGEN KRACHT”” van de ouders / opvoeders en het kind zelf.

Het RECHT is vooral rechtvaardig indien er naar emoties als woede, wanhoop en verdriet geluisterd kan worden, immers het recht op een “kindeigen” opvoeding is meer dan de wet en de interpretaties van wetsartikelen.

Er is onvoldoende inzicht binnen de jeugdhulpverlening, de advisering van de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdbescherming en de rechtspraak voor de gevolgen van (huiselijk) geweld in het leven van kinderen. Het belang van kinderen komt in de praktijk op de tweede / derde plaats, de problemen van de ouders krijgen voorrang, ouders zijn in een“ vechtscheiding” !

Met een “kindeigen” opvoeding is een minderjarige niet vanzelfsprekend gevrijwaard van meerdere trauma’s.