Aalsmeerderdijk 648
1435 BX Rijsenhout
T: 06 - 450 814 10
F: 0297-366343


mr. Anke de Wijn
kvk 33293643
Beschermingsbewind meerderjarigen
Juridisch advies / onderzoek

HOREN IS LUISTEREN

Met het horen van kinderen en het luisteren naar hun opvattingen over het probleem zoals zich dat voordoet krijgt een juridisch probleem een geheel andere lading. De kracht van kinderen ligt in hun betrouwbaarheid en de flexibiliteit met betrekking tot het oplossen van problemen. Door het kind centraal te stellen in juridische problemen zijn veel vastgelopen processen oplosbaar.

Door kinderen te horen en naar hen te luisteren ontstaat de mogelijkheid de besluitvorming van autoriteiten te toetsen. De praktijk nu is dat soms de jongeren ouder dan 14 jaar betrokken worden bij besluiten die over hen genomen worden. Veel problematiek van kinderen /jongeren in relatie met hun ouders / opvoeders blijft omdat hun mening cq hun gevoel over hun leefsituatie onvoldoende wordt meegenomen in besluiten die hun leven betreffen.

De ervaring is dat met het horen van kinderen een ontlading van spanning optreedt die ontstaat als kinderen weten en voelen dat er problemen zijn doch daar persoonlijk buiten worden gelaten. Het horen van kinderen geeft kinderen een gevoel van zelfvertrouwen en een bevestiging dat zij belangrijk zijn. Als dit eenmaal voor kinderen helder is dan kunnen zij de spanning van een probleem loslaten, voor de meeste kinderen betekent dit dat zij verder willen / kunnen met hun groeiproces. Voor de volwassene betekent het dat zij in contact komen met de opvoeder in zichzelf; het opvoeden van kinderen is leuk!

Door het horen van kinderen ontstaat de mogelijkheid, indien noodzakelijk, vroegtijdig de juiste specialistische hulp in te schakelen.