Aalsmeerderdijk 648
1435 BX Rijsenhout
T: 06 - 450 814 10
F: 0297-366343


mr. Anke de Wijn
kvk 33293643
Beschermingsbewind meerderjarigen
Juridisch advies / onderzoek


GEZONDHEIDSRECHT

De ruime en veelzijdige ervaring van mr Anke de Wijn als verpleegkundig - en zorgdeskundige leidt automatisch naar een grote interesse in het gezondheidsrecht.
Er worden veel fouten gemaakt door beroepsbeoefenaars welke vallen onder de Wet Intra murale gezondheidszorg ( Wet BIG), dit zijn onder andere te de medici, de psychiaters, de psychologen, de mediators etc. Het zeggen van "Sorry " als een reactie op een klacht wordt weinig door benadeelden gehoord.

De onrechtmatigheden / nalatigheden, bijna fouten en fouten in verslaglegging ten behoeve van juridische procedures kunnen echter grote gevolgen hebben voor de uitkomst van rechtzaken. Procedures bij de professionele beroepsorganisaties en de regionale tuchtcolleges kunnen en zullen de toekomst van rechtszoekenden in zeer veel gevallen positief beinvloeden.

De deskundigheid inzake gezondsheidsrecht komt ook ter sprake in de bezwaar - en beroepsprocedures inzake de uitkeringverstrekking door instanties en de diverse vormen van aansprakelijkheid , waaronder de civiele aansprakelijheidsprocedure.