Aalsmeerderdijk 648
1435 BX Rijsenhout
T: 06 - 450 814 10
F: 0297-366343


mr. Anke de Wijn
kvk 33293643
Beschermingsbewind meerderjarigen
Juridisch advies / onderzoek

DE RECHTERLIJKE AUTORITEITEN

In de Nederlandse wetgeving heeft het kind als handelingsonbekwame geen rechtspositie anders dan het institutionele gedachten -goed van "het belang van het kind " (art 1:2 BW)

De gedachte dat de bescherming van het kind gebaat is door het te onthouden van een directe eigen rechtsingang staat steeds meer op gespannen voet met het realiteitsbesef dat het recht op een opvoeding nog niet als mensenrecht, onlosmakelijk verbonden met het leven van het individu, gerespecteerd wordt.

Het is aan de ouders de weg te vinden om het recht van het kind op een onbedreigde ontwikkeling te bewaken.